อัลบั้ม : White Line by Blackhead

Chords & Tabs: 10
อัลบั้มนี้แบล็ดเฮดอยู่ภายใต้สังกัดสหภาพดนตรี