คิลปิน : วิทยา พัฒนเมธาดา

Chords & Tabs: 4
ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม