Recent Blog


บทเรียนกีตาร์ เบื้องตนสำหรับ มือใหม่

chord89 ⋅ 2020-06-14 11:38:58


บทเรียนกีตาร์ เบื้องตนสำหรับ มือใหม่

Read More
บทที่ 1 : ส่วนประกอบของกีตาร์และคำศัพท์

chord89 ⋅ 2020-06-14 08:00:55


ส่วนประกอบของกีตาร์ มีอะไรบ้าง เราจะมารู้คำศัพท์ของกีตาร์ ที่จะได้ได้นำไปอ่านโน๊ตเพลง จับคอร์ด และหัดดีดกีตาร์กัน

Read More
บทที่ 2 รู้จัก นิ้วมือ fret และสายกีตาร์

chord89 ⋅ 2020-06-15 22:11:10


บทที่ 2 นิ้วมือ fret และสายกีตาร์

Read More
10 อันดับ กีตาร์โปร่ง ยอดนิยม 2023

chord89 ⋅ 2023-04-17 12:51:48


10 อันดับ กีตาร์โปร่ง ยอดนิยม 2023

Read More