คอร์ดเพลง มะเมี๊ยะ จรัล มโนเพ็ชร


แนะนำกีตาร์โปร่ง Yamaha ยอดนิยม
"พูดเกริ่นนำ" เรื่องมันเก้าสิบปี๋มาแล้ว
เจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้สิบห้าปี๋
เจ้าป้อก็ส่งไปเฮียนหนังสือ ตี้เมืองมะละแมงปู้น...
ก็เลยเป๋นเรื่องของก๋ำของเวรเขา

INSTRU / Am / ( 4 Times )

Am      Asus4    Am   Asus4
 มะเมี๊ยะเป๋นสาวแม่ก้า คนพม่าเมืองมะละแมง
Am         Asus4       Am     Asus4
 งามล้ำเหมือนเดือนส่างแสง คนมาแย่งหลงฮักสาว
Am    Asus4       Am    Asus4
 มะเมี๊ยะบ่ยอมฮักไผ มอบใจ๋ฮื้อหนุ่มเจื้อเจ้า
Am   Asus4  Am   Asus4
 เป็นลูกอุปราช.. เท้าเจียงใหม่

   C    D    G   Am
แต่เมื่อ เจ้าชาย จ๋บก๋าน ศึกษา
   C   G        D
จ๋ำต้อง ลาจาก มะเมี๊ยะไป 
      C    D    G    Am
เหมือนโดน มีดสับ ดาบฟัน หัวใจ๋ 
     C    G      Am
ปลอมเป๋น ป้อจาย หนีตามมา..

Am    Asus4    Am       Asus4
เจ้าชายเป๋นราชบุตร แต่สุดที่รักเป๋นพม่า
Am   Asus4      Am   Asus4
 ผิดประเพณี สืบมาต้องร้างราแยกทาง
Am   Asus4       Am       Asus4
 โอ๊ โอ้ ก็เมื่อวันนั้น วันที่ต้องส่งคืนบ้านนาง
    Am      Asus4    Am     Asus4
เจ้าชายก็จั๊ดขบวนจ๊าง ไปส่งนางคืนทั้งน้ำต๋า

[Instru] / Am / ( 4 Times )

   C       D  G    Am
มะเมี๊ยะ ตรอมใจ๋ อาลัย ขื่นขม
  C    G   D
ถวาย บังคม ทูลลา 
  C    D    G  Am
สยาย ผมลง เจ๊ดบาท บาทา 
   C    G        Am
ขอลา ไปก่อน แล้วจ๊าดนี้ 

Am     Asus4          Am  Asus4
 เจ้าชายก็ตรอมใจ๋ตาย มะเมี๊ยะเลยไปบวชชี
    Am    Asus4
ความฮักมั๊กเป๋นจะนี้.. แลเฮ้อ

[Instru] / Am / Till End
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size