คิลปิน : มาลีฮวนน่า

Chords & Tabs: 70
มาลีฮวนน่าเริ่มต้นตั้งวงกันในปี พ.ศ.2534 จากความเป็นเพื่อนกันมาของกลุ่มนักเรียนศิลปะ และเพื่อนอีกหลายสาขาอาชีพที่มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร นำโดย คฑาวุธ ทองไทย นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ,ธงชัย รักษ์รงค์ นักดนตรีที่เล่นดนตรีตามร้านต่างๆทางภาคใต้ และสมพงศ์ ศิวิโรจน์ที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์มารวมกันตั้งวงดนตรีขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “มาลีฮวนน่า”ซึ่งผันมาจากคำว่า “มารีจัวน่า”ซึ่งแปลว่า “กัญชา”