คอร์ดเพลง บ้านป่าเมืองดอย จรัล มโนเพ็ชร


แนะนำกีตาร์โปร่ง Yamaha ยอดนิยม
Digital Metronome (50th anniversary) [Hello Kitty / Kuromi / Cinnamoroll]

ฮ่มใบไม้บัง สุขดังฝัน
ตะวันลับลงเหลี่ยมเขา
งามโต้งนา บ้านป่าเมืองเฮา
เมฆสีเทา ลอยเป็นกระบวน

เฮาสุขใจเหลือเมื่อข้าวออกรวงทอง
ยามเบิ่งตามอง แล้วม่วน

เฮาจ้วยกั๋นไถ เอ้า เฮาจ้วยกั๋นพรวน
เฮาบ่เกย เรรวนไปไกล

ม่วนงันแต้ ยามตะวันแลง
ยอดกว๋าวสีแดงสดใส
บนนภา นกกา บินฮ่อนไป
หันควันไฟ ลอยลู่ต๋ามลม

* ยามเมื่อเดือดฮ้อน เฮาจ้วยกั๋นแก้ไข
เฮาจ้วยกั๋นไป ไม่จ่ม
วันใดเป๋นวันศีล เข้าวัดร่วมอบรม
เฮามีใจ๋ จื้นจมธรรมมา

สุขอย่างนี้ใผ๋จะมาเทียม

เฮาเปี่ยม ด้วยใจ๋ศรัทธา
สุขเพราะเฮาพวกเผ่าจาวนา
อยู่บ้านป่า เมืองดอย หมู่เฮา


ยามเมื่อเดือดฮ้อน เฮาจ้วยกั๋นแก้ไข
เฮาจ้วยกั๋นไป ไม่จ่ม
วันใดเป๋นวันศีล เข้าวัดร่วมอบรม
เฮามีใจ๋ จื้นจมธรรมมา

สุขอย่างนี้ใผ๋จะมาเทียม
เฮาเปี่ยม ด้วยใจ๋ศรัทธา
สุขเพราะเฮาพวกเผ่าจาวนา

สุขเพราะเฮาพวกเผ่าจาวนา

อยู่บ้านป่า เมืองดอย…..

อยู่บ้านป่า เมืองดอย............

อยู่บ้านป่า เมืองดอย…….
หมู่เฮา
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size