คิลปิน : ลูกเสือและยุวกาชาด

Chords & Tabs: 2
คณะคุณครูใส่ชุดลูกเสือตีกลองร้องเพลง ทำท่าประกอบเพลงเมาคลีล่าสัตว์ในกิจกรรมของลูกเสือและยุวกาชาด