คิลปิน : Pure

Chords & Tabs: 6
ศิลปินดูโอกลุ่มใหม่มากฝีมือ ประกอบไปด้วย “Pure” คณิน วัฒนภาเกษม และ “Benz” ณัฐวุฒิ ทวยเดช นิสิตจากรั้วดุริยางคศาสตร์ แนวเพลง: Pop สังกัดค่าย: BH BrickHouse เปิดตัวครั้งแรก: 16 มกราคม พ.ศ. 2562