Genre: คอร์ดเพลงอีสาน

# คอร์ดเพลง คิลปิน
1. ซังได้ซังแล้ว ต่าย อรทัย
2. หยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่ ต่าย อรทัย
3. กุญแจแห่งความฝัน ต่าย อรทัย
4. ขับขานกล่อมแฟน ต่าย อรทัย
5. บั๊ดสะหลบ อย่าจบแค่พบหน้า ต่าย อรทัย
6. ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย
7. ลืมได้แต่ปาก ต่าย อรทัย
8. สิมาฮักหยังตอนนี้ ต่าย อรทัย
9. สัญญาณอันตราย ต่าย อรทัย
10. เหนื่อยที่จะยอม ต่าย อรทัย
11. กฎแห่งช้ำ ต่าย อรทัย
12. ผู้บ่าวนินจา ต่าย อรทัย
13. กลับไปก็เป็นสำรอง ต่าย อรทัย
14. นิลันดอน ต่าย อรทัย
15. คำสัญญาที่คิดฮอด ต่าย อรทัย
16. ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่ ต่าย อรทัย
17. เด๋อเดี่ยงด่าง ลำไย ไหทองคำ
18. ชะนี 4.0 ลำไย ไหทองคำ
19. บ่อยากเป็นตัวปัญหา ลำไย ไหทองคำ
20. แขนสองข้าง ลำไย ไหทองคำ