บทที่ 2 รู้จัก นิ้วมือ fret และสายกีตาร์


นิ้วมือ

แต่ละนิ้วจะมีเลขกำกับไว้ เพื่อใช้ในการอ่านตารางคอร์ดกีตาร์ สเกล เทป และหนังสือดนตรีต่างๆ โดย

  • หมายเลข 1 จะแทน นิ้วชี
  • หมายเลข 2 จะแทน นิ้วชีกลาง
  • หมายเลข 3 จะแทน นิ้วชีนาง
  • หมายเลข 4 จะแทน นิ้วชีก้อย

Frets

frets คือ โลหะที่กันเป็นช่องบนแท่นไม้ที่เรียกว่า (fingerboard/fretboard)  โดยจะมีตัวเลขกำกับไว้แต่ละช่อง จะนับช่องแรกจากนัท

Fret Numbers

สายกีตาร์

ในการอ่านชื่อสายกีตาร์สายด้านล่างสุด จะมีชื่อเรียกว่า สาย 1 และถัดมาจเป็นสาย 2 สาย 3 สาย 4 สาย 5 และ สายที่ 6 เป็นสายที่หนาที่สุด

 

String Numbers