10 อันดับ กีตาร์โปร่ง ยอดนิยม 2023


10. กีตาร์โปร่ง Preme G419 

9. กีตาร์โปร่ง Enya EMX1EQ  |  เช็คราคา =>  Shopee |  Lazada

8. กีตาร์โปร่ง Epiphone EJ-200SCE  |  เช็คราคา =>  Shopee |  Lazada

7. กีตาร์โปร่ง Martin LX1  |  เช็คราคา =>  Shopee |  Lazada

6. กีตาร์โปร่ง Kazuki Deluxe DLKZ-41C  |  เช็คราคา =>  Shopee |  Lazada

5. กีตาร์โปร่ง Gusta GD130  |  เช็คราคา =>  Shopee |  Lazada

4. กีตาร์โปร่ง Crafter รุ่น HD-200CE  |  เช็คราคา =>  Shopee |  Lazada

3. กีตาร์โปร่ง Taylor Baby Taylor/BT1  |  เช็คราคา =>  Shopee |  Lazada

2. กีตาร์โปร่ง Fender CD60s  |  เช็คราคา =>  Shopee |  Lazada

1. กีต้าร์โปร่งยามาฮ่ารุ่น F310  |  เช็คราคา =>  Shopee |  Lazada