อัลบั้ม : จ.ป.ล. (จีนปนลาว) by พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

Chords & Tabs: 7
อัลบั้ม จ.ป.ล. (จีนปนลาว) จัดจำหน่าย ปี พ.ศ. 2534 สังกัด : ดี-เดย์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์