คิลปิน : แสตมป์ อภิวัชร์

Chords & Tabs: 83
อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ชื่อเล่น สแตมป์ เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 เป็นนักร้อง/นักแต่งเพลงชาวกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย