คิลปิน : ดูโอเมย์

Chords & Tabs: 2
เป็นวงดนตรีสัญชาติไทย(นิยม) ที่มีแนวทางในการเล่นเพลงยุค 90's ด้วยแบบฉบับของตัวเอง