บทที่ 1 : ส่วนประกอบของกีตาร์และคำศัพท์


  • ลูกบิด (Tuning Key)
  • นัท (Nut)
  • ก้านเหล็กขันคอ (Truss Rod)
  • ฟิงเกอร์บอร์ด (Fingerboard)
  • เฟรท (Fret)
  • อินเลย์ (Inlay)
  • โพรงเสียง (Sound hole)
  • ปิ๊คการ์ด (Pickguard)

บทที่ 2 นิ้วมือ fret และสายกีตาร์