คิลปิน : Safeplanet

Chords & Tabs: 15
เซฟแพลนเน็ต เกิดขึ้นจาก เอ - ฐิติภัทร อรรถจินดา และ ดอย - อภิวิชญ์ คำฟู ซึ่งเป็นสมาชิกในวง Shadow Flare เมื่อสมาชิกในวงมีความเห็นไม่ตรงกัน จึงได้แยกทางกัน แต่เอกับดอยที่มีสไตล์ดนตรีใกล้เคียงกัน จึงชวนกันมาตั้งวงดนตรีใหม่ด้วยกัน และได้มือเบสที่เล่นดนตรีแบ็คอัพให้กับเจลลีร็อกเกต ยี่ - ชยปัญญ์ จันทรานุสนธิ์ ซึ่งเป็นรุ่นน้องของดอยที่เรียนอยู่ที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมงานในภายหลังด้วย โดยความหมายของชื่อวงเซฟแพลนเน็ตนั้นเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัย เป็นพื้นที่ที่สามารถแสดงผลงานได้อย่างสบายใจ