คิลปิน : Bedroom Audio

Chords & Tabs: 13
Bedroom Audio คือวงดนตรีแนว Indie Rock สัญชาติไทยที่เริ่มก่อตั้งโดย แม่น ในปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันสมาชิกวงประกอบด้วย กวิน ศิรินาวิน (ร้องนำ), ศิริโรจน์ องค์มหัทมงคล (Backing Vocal , กีต้าร์), กานต์ สุขอินทร์ (กีต้าร์), สุรภาพ ทองพิลา (เบส) และ ชาคริต เกิดสกุล (กลอง)