คิลปิน : 3.2.1

Chords & Tabs: 9
ทรี.ทู.วัน เป็นกลุ่มศิลปิน ทีป็อป ฮิปฮอป จากค่าย Kamikaze และ Yes Music ในสังกัดอาร์เอส มีสมาชิกจำนวน 3 คน ประกอบไปด้วย ผู้ชาย 2 คน และ ผู้หญิง 1 คน