คิลปิน : แว่นใหญ่

Chords & Tabs: 13
แว่นใหญ่ หรือ โอ โอฬาร ชูใจ หรือ โอ แว่นใหญ่ เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2523 จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสระบุรีวิทยา และระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหลังจากเรียนจบได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โด่งดังมาจากการร้องเพลง COVER ลง Youtube ภายใต้ชื่อ Room39 และแว่นใหญ่ เปิดตัวเป็นศิลปินเดี่ยว พร้อม ปล่อยผลงานซิงเกิ้ลเดี่ยว เพลงแรกเพลง เจ็บจนพอ ซึ่งกระแสตอบรับเพลงเปิดตัวฐานะศิลปินเดี่ยวนั้นดีมาก