คอร์ดเพลง พระจันทร์แทนใจ (The moon respresent my heart ) เติ้ง ลี่ จวิน

21118 views

แนะนำกีตาร์โปร่ง Yamaha ยอดนิยม
C           Em                 F           C
หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหย่ว ตัว เซิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน
       Am                F
หว่อ เตอ ชิง เหย่ เซิน หว่อ เตอ อ้าย เหย่ เซิน
         D            G
เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน

   C           Em
หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซิน
     F           C         Am
หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน หว่อ เตอ ชิง ปู้ ยี่
        F                  D             G
หว่อ เตอ อ้าย ปู้ เปียน  เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน

    C         Em        Dm    G     C
* ชิง ชิง เตอ ยี่ เกอ เวิน   หยี่ จิง ต้า ตง หว่อ เตอ ซิน
      C          Am          D            G
  เซิน เซิน เตอ ยี่ ต้วน ชิง  เจียว หว่อ ซือ เหนียน เต้า หยู จิน
     C           Em
  หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซิน
      F            C         Am
  หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน   หนี่ ชู เซียง หยี่ เซียง
       F                  D       G     C
  หนี่ ชู คัน หยี่ คัน   เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน

[Instru] / C / Em / F / C / Am / F / D / G / C /

                ซ้ำ ( * )

     Am              F
หนี่ ชู เซียง หยี่ เซียง  หนี่ ชู คัน หยี่ คัน
         D       G    C / Am / F / Fm / Cmaj7 /
เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size