คอร์ดเพลง คนผสมปูน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ


แนะนำกีตาร์โปร่ง Yamaha ยอดนิยม
Digital Metronome (50th anniversary) [Hello Kitty / Kuromi / Cinnamoroll]

ฝนตกฟ้าร้องน้องก็ยังทำ จากความทรงจำตักหินปูนทราย

ก่อเกิดตึกรามบ้านงามของใคร ก่อเกิดจากคนที่ผสมปูน

ภูเขาเป็นแผลแปรเป็นหินปูน ฝั่งน้ำทลายดูดทรายมากอง

จากป่าจากเขาเป็นเมืองเรืองรอง จากสองมือคนที่ผสมปูน

มีปูนดีดี มีหินดีดี มีทรายดีดี ผสมด้วยใจ

มองดูผลงานบ้านงามของใคร เรือนหอของเราถ้าสร้างเมื่อไร

พี่จะตักปูนให้น้องตักทราย สร้างฝันกันไปผสมปูนไป

โอ้ย...บ้านงาม โอ้ย...เมืองงาม จากน้องคนงาม...

มีปูนดีดี มีหินดีดี มีทรายดีดี ผสมด้วยใจ

มองดูผลงานบ้านงามของใคร เรือนหอของเราถ้าสร้างเมื่อไร

พี่จะตักปูนให้น้องตักทราย สร้างฝันกันไปผสมปูนไป

โอ้ย...บ้านงาม โอ้ย...เมืองงาม จากน้องคนงาม...
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size