คิลปิน : นัท มีเรีย

Chords & Tabs: 15
นัท มีเรีย เป็นธิดาของ นายบรูโน่ เบนเนเดดตี้ (ชาวสวิส-อิตาลี) และ นางจินดา เต็งมีศรี (ชาวไทย) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อปี 2543 เพราะความที่ไม่มีชื่อเล่น ประกอบกับ มีเรีย เป็นชื่อที่หลายๆคนมักจะเรียกผิด เธอจึงตั้งชื่อเล่นเอง และกลายเป็น "นัท มีเรีย" อย่างในปัจจุบัน