คอร์ดเพลง เสเลเมา จรัล มโนเพ็ชร


แนะนำกีตาร์โปร่ง Yamaha ยอดนิยม
Am              C
 ไก่แจ้ขันหน่อกุ่ง นกยูงขันเหน่อฮ้อย
Dm                D     Am
 ก้อยข้านี้ ไผจักมา  ตัดบ่ม แล

[Intro] / Am / ( 4 Times )

   Am      
อะโล โลโล ไปเมืองโก ตวยปี้เงี้ยว
                  C
หนตาง คดเลี้ยว ข้าน้อยจัก ขอถาม
    Am        C 
หนตาง  เส้นนี้ เป็นถนน ก็เมิงพาน
               Dm    E   Am
เฮย ป้อ เฮย ผ้าสีปูเลย ปาดเกิ่งตุ้มเกิ่ง

[Intru] / Am / Am /

Am      
เสเลเมาบ่าเด่ว เปิ๊กเซิ๊ก ข้ามน้ำเลิ๊ก 
       C       Am              C
ก็บ่ได้ขอดสายโถง หนามเก็ดเก๊า มาจ่องเอาขน 
             Dm     E  Am
ก็แมวโพง ต๋าวันลง เจ้นจะแผวต๋าฝั่ง

[Intru] / Am / Am /

Am        
เสเลเมา บ่าเด่วป๊อกซ๊อก
                 C
ไปเล่นไพ่ป๊อก ก่เสเติงลูกก็เติงลาน
    Am             C
เล่นไป แห๋มน่อย ก่เสเติงปิ่นบ่เติงลาน
                    Dm   E    Am
เหนาะเจ้าปี้เหนาะ จักขี่เฮือเหาะ ขึ้นบนอากาศ

[Intru] / Am / Am /

   Am 
อะโลโลโล ส้มมะโอจิ๊น้ำพริก
                      C
เหน็บดอกปิ๊กซิก มาแป๋งต๋าเหลิกก็ตาแล
Am            C
ไปตางปู้น แป๋นปะตู๋ ก็ต้าแป
               Dm  E   Am
งามนักแก อะโลโลโล แม่ฮ้างแม่ม่าย

[Intru] / Am / ( 4 Times )

Am
 เคียวลาสัน โถ่ตมเน้อ ปี้บ่หย่อน 
         Dm       E       Am
เมง มาง น่อโล ยาลันตมตวย สู้ปี๊ เล้าแล

[Intru] / Am / Am /

Am
เสเลเมา ปาเด่ว ป่านกว้าง ไปเซาะ ซื้อช้าง
      C        Am
ก่ได้ปู๊ เอกงาขาว เอาไป ลากไม๊
      C          
ดี๊แจงแสน ก่เจงดาว เหนาะเจ้าปี้เหนาะ
                 Dm   E     Am        
ผัดกาดเหนาะ ผักกาดเหนาะ จิ๊น้ำพริกหนุ่ม
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size